Koostöö

Meie koostööpartnerid Eestis ja rahvusvaheliselt

Eesti-sisene koostöö

Maa-ameti pakutavat maainfot ja ruumiandmeid on vaja kõikides eluvaldkondades: majanduses, hariduses, tervishoius, keskkonnahoius, riigikaitses, transpordi ja logistika korraldamisel, maakasutuses, tehnovõrkude rajamisel jne.

Maa-ameti koostööpartnerid:

  • ministeeriumid;
  • ametid, inspektsioonid, agentuurid;
  • äriühingud, mittetulundusühingud;
  • operatiivteenistused, riigikaitse;
  • kohalikud omavalitsused;
  • haridus- ja teadusasutused;
  • erialaorganisatsioonid jne.

Rahvusvaheline koostöö

Maa-amet on kartograafia ja geoinformaatika valdkonnas rahvusvaheliselt arvestatav partner, olles ka mitmetes ülemaailmsetes organisatsioonides Eesti riigi esindaja.

Maa-amet:

Viimati uuendatud 15.07.2021