Ajalugu

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse Valitsuse baasil.

Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse Valitsuse baasil.

Tollase nimetusega Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet alustas tööd põllumajandusministri valitsemisalas. 16. juulil 1993 viidi amet Vabariigi Valitsuse määrusega üle Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse.

Asutamisel oli meie nimeks Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet. Meie asutus on kandnud ka nime Riigi Maa-amet, mis nimetati 1998 detsembris ümber Maa-ametiks.

Maa-amet moodustati eesmärgiga tagada maakasutuse korraldus ja ratsionaalsem kasutamine; korraldada geodeetilisi ja kartograafilisi töid; juurutada ühtne maakatastri pidamine; korraldada maa hindamine ja kontrollida maamaksu kehtestamist; anda välja maakorralduse ja maamõõtmise töölube; lahendada maavaidlusi jne. Mõne aja pärast sai Maa-amet ülesandeks ka maareformi läbiviimise, mis kujunes üheks väljakutseid pakkuvamaks tööks.

Vana logo
Tambet Tiits

Maa-ameti juhid läbi aegade

Maa-ameti esimeseks peadirektoriks määras valitsus põllumajandusministri asetäitja Ago Soasepa. Ameti asetäitjana alustas endise maakorralduse valitsuse juhataja Raivo Vallner, kes juunist 1991 jätkas peadirektorina. Aastatel 1995–2006 oli Maa-ameti peadirektor Kalev Kangur. Alates 2006. aastast kuni 2015. aasta alguseni oli peadirektori ülesannetes peadirektori esimene asetäitja Raivo Vallner. 2015. aasta 23. veebruarist juhib Maa-ametit peadirektorina Tambet Tiits.

Viimati uuendatud 13.09.2021