Tunnustused Maa-ametile

Maa-amet on aastate jooksul saanud mitmeid tunnustusi ja oleme nende kõigi üle väga uhked.
  • 2021 – Esri kasutajate konverentsil tunnustati aasta GIS-teo auhinna vääriliseks Maa-ameti tulemused kogu Eesti kolmemõõtmelise (3D) digitaalse kaksiku andmestiku loomisel ja avaandmetena kättesaadavaks tegemisel.

  • 2018 – Eesti Orienteerumisliit tunnustas Maa-ametit ruumiandmete kättesaadavuse parandamise eest, kui Maa-ameti eestvedamisel muudeti ruumiandmed avaandmeteks, mis tähendab, et eri kaardiandmed on tasuta ja masinkujul loetavad, võimaldades arendada uusi ruumiandmetel põhinevaid lahendusi.

  • 2016 – Esri kasutajate konverentsil tunnustati aasta GIS-teo auhinna vääriliseks Maa-ameti eestvõttel ellu viidud ruumiandmeteenuste uuendamise projekt.

  • 2014 – Maa-ameti vooluveekogude veebikaart tunnistati konverentsil "GIS-geograafia kaudu" parimaks online-kaardiks.

  • 2014 – Statistikaamet valis Maa-ameti andmekogupartneriks ja teistele andmekogudele eeskujuks koostöö eest andmete esitamisel, korrastamisel ja süsteemsuse loomisel.

  • 2013 – Maa-ametis kujundatud trükikaart pälvis Esri rahvusvahelisel konverentsil esikoha.

  • 2012 – geoinfo konverentsil Tallinnas pärjati Eesti geoportaal Eesti parimaks geoinfoteoks.

  • 2010 – maailma suurim geoinfo tarkvara tootja Esri tunnustas Maa-ametit väga heade tulemuste eest geograafilise infosüsteemi arendamisel ja kasutamisel.

Viimati uuendatud 10.09.2021