Dokumendiregister, teabenõue

Sisene dokumendiregistrisse või esita teabenõue Maa-ametile.

Dokumendiregistri kasutamisel tekkinud probleemide korral või lisainfo saamiseks registreerimisele kuuluvate avalike dokumentide kohta kontakteeru 665 0600 või 665 0682 või maaamet@maaamet.ee

Märkus: Kui soovite juurdepääsupiiranguga teavet, mis käib teie enda kohta, siis palume saata teabenõue digitaalselt allkirjastatult eraldi kirjana aadressile maaamet@maaamet.ee. See on vajalik teie isiku tuvastamiseks. Samuti on võimalik kohale tulla ja esitada isikut tõendav dokument, selleks on vaja kohtumine eelnevalt kokku leppida. Maa-ameti kontaktid leiate Maa-ameti kodulehelt.

Kui päring puudutab teavet, millele on seatud juurdepääsupiirang muul alusel kui teie enda isikuandmed, ei taga isikutuvastamine juurdepääsu soovitud teabele.

Viimati uuendatud 14.09.2021