Lobitegevus

Valitsus kiitis 18.03.2021 istungil heaks lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele. Siit leiad Maa-ameti kohtumised lobistidega.

Kohustus kohtumised avalikustada on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel, Maa-ametis peadirektoril ja tema asetäitjatel. Kohtumised lobistidega tuleb avalikustada vähemalt kord kvartalis (hiljemalt 31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember) , kuid seda võib teha ka jooksvalt. Lobistidega suhtlemise hea tava rakendus alates 01.05.2021 ning esimene avalikustamise kohustus oli 30.06.2021.

Tutvu lobistidega suhtlemise hea tavaga ametiisikutele. Korruptsiooniveebis saab tutvuda ka lobistidega suhtlemise korduma kippuvate küsimustega.

Kohtumised

01.05–30.06.2021 ei ole Maa-ameti peadirektoril ja tema asetäitjatel olnud selliseid kohtumisi, mida vastavalt „Lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele“ tuleb avalikustada.

Viimati uuendatud 30.06.2021