Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits

Tambet Tiits on Maa-ameti peadirektor alates 23. veebruarist 2015.

Aastatel 1993–2015 töötas Tambet Tiits DTZ Kinnisvaraekspert juhatuse esimehena, juhtides ettevõtte tööd Eestis, Lätis ja Leedus.

Aastatel 2005–2014 osales Tiits standardite töögrupi liikmena Eesti Vabariigi varade hindamise standardi EVS 875 väljatöötamisel.

Aastatel 1995–2014 oli ta Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu juhatuse esimees.

Aastatel 1999–2009 oli Tambet Tiits Estonian Business Schooli lektor. Koolitaja ja konsultandina on ta osalenud OECD välisprojektides ning tegutsenud Lincoln Institute of Land Policy ja US AID/ICMA lektorina mitmetes Euroopas riikides.

Aastatel 1998–2000 oli Tiits Eesti Geodeetide Ühingu juhatuse esimees.

Aastatel 1990–1993 oli Tambet Tiits Maa-ametis nõunik ning maakatastri ja maainformaatika osakonna juhataja.

Aastatel 1981–1990 töötas ta RPI EPP (Maauuringud) projekteerimise osakonna spetsialistina ja peainseneri asetäitjana.

Ta on tegutsenud ka Euroopa Liidu maade hindajate organisatsiooni TEGoVA juhatuses, olnud Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu aseesimees ja kutsekomisjoni esimees.

2016. aastal pälvis Tambet Tiits  Kinnisvara Guru 2016 » tiitli.

Tambet Tiits (FRICS) on Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) liige, ta on olnud ka RICS-i Baltimaade eksamikomisjoni liige.

1. novembril 1956. aastal Pärnus sündinud Tambet Tiits on lõpetanud 1975. aastal Pärnu 4. Keskkooli, 1981. aastal maakorraldusinsenerina ja 1992. aastal majandusteaduse magistrina Eesti Põllumajandusülikooli. Õppinud 19952003 Helsingi Tehnikaülikooli kinnisvara ja maamõõdu õppetooli doktoriõppes. Ta on läbinud täiendkoolitusi Helsingi Tehnikaülikoolis, Kanadas Brandoni Ülikoolis, USA-s Cornelli Ülikoolis ja OECD-s.

Peadirektori vastuvõtt

Maa-ameti peadirektori vastuvõtt on iga kuu esimesel esmaspäeval kell 1012. Vastuvõtule palume end eelnevalt registreerida aadressil maaamet@maaamet.ee või telefonil 665 0600.

Registreerumisel palume Teil anda ülevaade küsimusest või probleemist, millega soovite peadirektori poole pöörduda, ning jätta oma kontaktandmed. Juhiabi teatab Teile seejärel vastuvõtu täpse kuupäeva ja kellaaja.

Viimati uuendatud 16.09.2021