Personaliinfo

Maa-amet on asjatundlik partner maaküsimustes ja varustab ühiskonda eri laadi kaardiandmetega.

Maa-ametis töötab kokku 288 inimest, nendest 73% on naised.

Töötajate keskmine vanus on 46 aastat ning 82% meie töötajatest on kõrgharidusega. Personali voolavus oli 2020. aastal 5,3%.

Oleme esindatud 15 maakonnas. Kõige suuremad kontorid on Tallinnas (120 töötajat), Tartus (108 töötajat). Väiksemad kontorid asuvad Viljandis, Pärnus, Jõhvis, Võrus, Valgas, Raplas, Paides, Põlvas, Kärdlas, Kuressaares, Rakveres, Jõgeval ja Haapsalus.

Üldjuhul täidame vabad ametikohad avaliku konkursi korras. Konkursid avaldatakse Maa-ameti kodulehel, avaliku teenistuse veebis ja tööotsinguportaalides. Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed oskused ja omadused ning vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ja soovi erialaselt areneda. Oleme avatud ka vähenenud töövõimega inimeste värbamisele.

Kõrval olev video võimaldab piiluda meie igapäevaellu ja näha mõnda tahku meie tööst!

Remote video URL

Palun kandideeri Talendipanga lingi või CV-Online kaudu.

Palun kandideeri Talendipanga lingi või CV-Online kaudu.

Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku kord (459.63 KB, PDF)

Praktikante värvatakse Maa-ametisse üldjuhul avaliku konkursiga üks kord aastas. Konkurss kuulutatakse välja kevadeti Maa-ameti kodulehel. Praktikandi tegevust üldjuhul ei tasustata.

Praktikakorralduse juhend (140.33 KB, PDF)

Maa-amet liitus 2020. aastal peresõbraliku tööandja programmiga. Programmi raames toetatakse organisatsiooni kuni kolme aasta jooksul läbi erinevate koolituste, konsultatsioonide ja hindamiste, et kasvatada teadlikkust ja oskusi töötajate töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks. Peresõbralikkus on osa organisatsioonikultuurist, mille väljakujunemine ja juurdumine on pikk protsess. 

Pere- ja töötajasõbraliku tööandja mudelis on kokku 13 kategooriat. Iga organisatsioon peab programmis osalemiseks ja tulemuste saavutamiseks fikseerima 10 kategooriat, mille tase viiakse programmis osalemise jooksul lõpphindamisel taotletavale tasemele. Sealhulgas tuleb valida 3 kohustuslikku kategooriat, milleks Maa-ameti puhul on paindlik töökorraldus (tööaeg), info liikumine ja suhtlemiskliima. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist. Pärast programm läbimist väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel.

2020. aasta sügisel pälvis Maa-amet peresõbraliku tööandja algmärgise, millega tunnustatakse neid, kes on läbinud eelhindamise ja koostanud järgnevateks aastateks tegevuskava organisatsiooni töökultuuri arendamiseks.

Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja peresõbraliku tööandja mudelit rakendab konsultatsiooniettevõte Civitta Eesti AS.

Maa-amet pälvis 2021.a kevadel Targa Töö Ühingult kaugtöö tegija märgise. Märgise väljaandmine on ühingu ja Elisa ellukutsutud projekt, mille eesmärk on edendada Eestis kaugtööd ja tunnustada neid ettevõtteid, kes oma töötajatele kaugtöövõimalusi pakuvad. Märgis on näitab, et ettevõte panustab oma töötajate rahulolu suurendamisse ning aitab tööaega paindlikumalt korraldada.

Kaugtöö tegija märgisest ning märgise saajate nimekirja saab lugeda SIIN.

Viimati uuendatud 13.07.2021