Personaliinfo

Maa-amet on asjatundlik partner maaküsimustes ja varustab ühiskonda eri laadi kaardiandmetega.

Maa-ametis töötab kokku 286 inimest, nendest 73% on naised. Töötajate keskmine vanus on 46 aastat ning 82% meie töötajatest on kõrgharidusega.

Oleme esindatud 15 maakonnas. Kõige suuremad kontorid on Tallinnas (120 töötajat), Tartus (108 töötajat). Väiksemad kontorid asuvad Viljandis, Pärnus, Jõhvis, Võrus, Valgas, Raplas, Paides, Põlvas, Kärdlas, Kuressaares, Rakveres, Jõgeval ja Haapsalus.

Üldjuhul täidame vabad ametikohad avaliku konkursi korras. Konkursid avaldatakse Maa-ameti kodulehel, avaliku teenistuse veebis ja tööotsinguportaalides. Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed oskused ja omadused ning vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ja soovi erialaselt areneda. Meie juures on võimalus teha kaugtööd ja valida töö asukohta üle Eesti Maa-ameti kontorites.

Meie põhiväärtusteks on asjatundlikkus, objektiivsus, innovatiivsus ning kaasatus ja avatus. Pühendume töö- ja pereelu tasakaalu edendamisele, peame oluliseks tulemuslikkust toetavat töökeskkonda ja -korraldust ning panustame töötajate tervise edendamisse.

Kõrval olev video võimaldab piiluda meie igapäevaellu ja näha mõnda tahku meie tööst!

Aktiivsed tööpakkumised

  • Tule Maa-ameti meeskonda riigimaade menetlusteks ettevalmistamise peaspetsialistiks, vaata

ja

Ametikoht on asenduskoht ja asub Tartus.

Ootame motivatsioonikirja koos palgasooviga ja CV-d hiljemalt 7. novembriks 2021.

Palun kandideeri Talendipanga lingi või CV-Online kaudu. 

Tutvu värbamiskonkursside läbiviimise põhimõtetega:

Praktikante värbame Maa-ametisse üldjuhul avaliku konkursiga üks kord aastas, konkursi kuulutame välja kevadeti meie kodulehel.  Pakume praktika käigus erialast juhendamist ja võimalust omandatud erialaseid teadmisi täiendada tööelus rakendatavate oskustega, täpsemad tingimused ja ülesanded lepime alati kokku enne praktika algust. Praktikantide tegevust me ei tasusta.

Vastavalt avaliku teenistuse seadusele avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel

Töö tasustamise põhimõtted on kirjas meie palgajuhendis, et tasustamist puudutav oleks kõikide jaoks selge ja läbipaistev. Loe lähemalt:

2020. aastal liitusime peresõbraliku tööandja programmiga. 

Programmis osalemise eesmärk on  kasvatada teadlikkust ja oskusi meie töötajate töö- ja pereelu paremaks ühitamiseks ning aidata seeläbi kaasa organisatsiooni töökultuuri arendamisele. See kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas ka organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima ja info liikumise tagamist.

Maa-amet pälvis 2021.a kevadel Targa Töö Ühingult kaugtöö tegija märgise.

Märgise väljaandmise projekti eesmärk on edendada Eestis kaugtööd ja tunnustada neid ettevõtteid, kes oma töötajatele kaugtöövõimalusi pakuvad. Märgis viitab, et panustame oma töötajate rahulolu suurendamisse ning püüame tööaega paindlikumalt korraldada.

Last updated: 22.10.2021