Kinnisvara hinnastatistika päringu aruanded

Päringukeskkonna abil saab pärida informatsiooni kinnisvara tehingute kohta. Päringuid on kahte liiki üldine statistika ja hinnastatistika.

1. Üldine statistika

Kajastatakse kõigi tehingute andmebaasis registreeritud kinnisvara võõrandamistehingute üldandmed, kuid võimalik on valida ka ainult ostu-müügitehingute andmed. Üldise statistika trükised:

 • Tehingud tehinguliikide kaupa - esitatakse tehingute aruanne lähtudes võõrandamistehingu liigist.
 • Tehingud võõrandajate järgi - esitatakse tehingute aruanne lähtudes võõrandaja liigist. Füüsilistel isikutel on aluseks kodakondsuse andmed, juriidilistel isikutel registreerimisriik.
 • Tehingud omandajate järgi - esitatakse tehingute aruanne lähtudes omandaja liigist. Füüsilistel isikutel on aluseks kodakondsuse andmed, juriidilistel isikutel registreerimisriik.
 • Kinnisasja tehingud sihtotstarvete järgi - esitatakse tehingute aruanne lähtuvalt kinnisasja sihtotstarbest. Analüüsi on kaasatud vaid kinnisasjad.
 • Kinnisasja tehingud kinnistu osade kaupa - esitatakse tehingute aruanne lähtuvalt sellest, kas on müüdud terve kinnisasi või osa kinnisasjast. Analüüsi on kaasatud vaid kinnisasjad.
 • Tehingud kuude lõikes - esitatakse tehingute aruanne kuude lõikes.
 • Tehingud objekti liigi järgi - esitatakse tehingute aruanne lähtuvalt tehingu objekti liigist - kinnisasjad, korteriomandid, hoonestusõigused (korterihoonestusõigused ja hoonestusõigused on esitatud koos).
 • Tehingud maakondade kaupa - esitatakse tehingute aruanne maakondade kaupa. Esitatakse tehingud kogu Eesti kohta, ei ole võimalik eraldi valida piirkonda.
 • Tehingud võõrandajate residentsuse kaupa - tehingute juures arvestatakse vastava riigi residendi võõrandatud osa suurusega, mistõttu aruandel esitatav arv näitab residentide, mitte tehingute arvu. Residentsuse andmete aluseks on füüsilise isiku puhul alaline elukohariik, juriidilise isiku puhul registreerimisriik.  Aruannetel esitatakse vaid nende riikide residentide andmed, mille puhul tehingute arv on vähemalt 5. Üksikute, alla 5 tehinguga riikide residentide andmed esitatakse koondatult real nimetusega Ülejäänud residendid. Aruandeid on võimalik valida alates  jaanuar 2008 toimunud tehingutele.
 • Tehingud omandajate residentsuse kaupa - tehingute juures arvestatakse vastava riigi residendi võõrandatud osa suurusega, mistõttu aruandel esitatav arv näitab residentide, mitte tehingute arvu. Residentsuse andmete aluseks on füüsilise isiku puhul alaline elukohariik, juriidilise isiku puhul registreerimisriik.  Aruannetel esitatakse vaid nende riikide residentide andmed, mille puhul tehingute arv on vähemalt 5. Üksikute, alla 5 tehinguga riikide residentide andmed esitatakse koondatult real nimetusega Ülejäänud residendid. Aruandeid on võimalik valida alates  jaanuar 2008 toimunud tehingutele.

2. Hinnastatistika

Kajastatakse info kinnisvara keskmiste tehinguhindade kohta. Selles osas on kaasatud vaid ostu-müügitehingute andmed. Hinnastatistika trükised:

 • Metsamaa tehingud - esitatakse tehingute aruanne valdavalt metsamaaga toimunud tehingute kohta. Analüüsi on kaasatud vaid ostu-müügitehinguga võõrandatud vähemalt 2 ha üldpindalaga maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud, kus metsamaa kõrval ei ole teisi kõlvikuid üle 10%. Analüüsis on kasutatud vaid neid tehinguid, mille pinnaühiku hinnad jäävad valdava hinnavahemiku piiridesse.
 • Haritava maa tehingud - esitatakse tehingute aruanne valdavalt haritava maaga toimunud tehingute kohta. Analüüsi on kaasatud vaid ostu-müügitehinguga võõrandatud vähemalt 2 ha üldpindalaga maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud, kus haritava maa kõrval ei ole teisi kõlvikuid üle 10%. Analüüsis on kasutatud vaid neid tehinguid, mille pinnaühiku hinnad jäävad valdava hinnavahemiku piiridesse.
 • Hoonestatud maa tehingud - esitatakse tehingute aruanne hoonestatud kinnisasjade kohta sihtotstarvete lõikes. Analüüsi on kaasatud vaid tehingud, mille puhul on müügiobjektiks terve kinnisasi.
 • Hoonestamata maa tehingud - esitatakse tehingute aruanne hoonestamata kinnisasjade kohta sihtotstarvete lõikes. Analüüsi on kaasatud vaid tehingud, mille puhul on müügiobjektiks terve kinnisasi.
 • Korteriomandi (eluruumide) tehingud - esitatakse tehingute aruanne korteriomandite kohta korteri üldpinna vahemike kaupa. Analüüsi on kaasatud vaid eluruumina müüdud korterid. Välja on jäetud tehingud, kus võõrandajaks on munitsipaal. Andmed korteriomanditega toimunud tehingute kohta on tehingute andmebaasis olemas alates juuli 2003.
 • Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone liigi järgi - aluseks on tehingud, mille sihtotstarbeks on 100% elamumaa, müügiobjektiks on terve kinnisasi ning eelduseks on, et müügiobjektil esineb eluhooneid.  Aruandel esitatakse päringu tulemus eluhoone(te) liikide (Elamu, Suvila ja Muu) järgi. Muu märgitakse siis, kui tehinguobjektil on mitu erinevat liiki eluhoonet (näiteks elamu ja suvila koos). Esitatakse vaid nende tehingute andmed, mille kohta on Ehitisregistris vastavad hoonete andmed registreeritud ning eluhoone(te) staatus registris on kasutusel. Pindala ja pinnaühikuhinna statistiliste näitajate esitamisel on aluseks eluhoonete suletud netopind. Aruandeid on võimalik valida alates juuli 2003 toimunud tehingutele.
 • Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone kandekonstruktsiooni järgi - aluseks on tehingud, mille sihtotstarbeks on 100% elamumaa, müügiobjektiks on terve kinnisasi ning eelduseks on, et müügiobjektil esineb eluhooneid.  Aruandel esitatakse päringu tulemus eluhoone(te) kandekonstruktsioonide (Kivi, Puit, Muu) järgi. Muu märgitakse siis, kui kandekonstruktsioon on midagi muud kui kivi või puit või kui tehinguobjektil asuva eluhoone osas on märgitud mitu erinevat liiki kandekonstruktsiooni. Kui tehinguga on seotud mitu eluhoonet, siis võetakse aluseks üldpinnalt suurima eluhoone kandekonstruktsiooni liik (liigid). Esitatakse vaid nende tehingute andmed, mille kohta on Ehitisregistris vastavad hoonete andmed registreeritud ning eluhoone(te) staatus registris on kasutusel. Pindala ja pinnaühikuhinna statistiliste näitajate esitamisel on aluseks eluhoonete suletud netopind. Aruandeid on võimalik valida alates  juuli 2003 toimunud tehingutele.
 • Eluhoonetega hoonestatud elamumaa tehingud hoone esmakasutusaasta järgi - aluseks on tehingud, mille sihtotstarbeks on 100% elamumaa, müügiobjektiks on terve kinnisasi ning eelduseks on, et müügiobjektil esineb eluhooneid.  Aruandel esitatakse päringu tulemus eluhoone(te) esmakasutusaastate vahemike järgi. Kui tehinguga on seotud mitu ehitist, siis võetakse aluseks pinnalt suurema eluhoone esmakasutusaasta, kui see puudub, siis järgmise eluhoone esmakasutusaasta jne. Kui ühelgi eluhoonel ei ole märgitud esmakasutusaastat, siis nende tehingutega ei arvestata. Esitatakse vaid nende tehingute andmed, mille kohta on Ehitisregistris vastavad hoonete andmed registreeritud ning eluhoone(te) staatus registris on kasutusel. Pindala ja pinnaühikuhinna statistiliste näitajate esitamisel on aluseks eluhoonete suletud netopind. Aruandeid on võimalik valida alates  juuli 2003 toimunud tehingutele.
 • Korteriomandite (eluruumide) tehingud hoone kandekonstruktsiooni järgi - esitatakse tehingute aruanne korteriomandite kohta hoone kandekonstruktsiooni järgi (Kivi, Puit, Muu). Analüüsi on kaasatud vaid eluruumina müüdud korterid. Välja on jäetud tehingud, kus võõrandajaks on munitsipaal. Esitatakse vaid nende tehingute andmed, mille kohta on Ehitisregistris vastavad hoonete andmed registreeritud ning eluhoone(te) staatus registris on kasutusel. Kui tehinguga on seotud mitu ehitist, siis võetakse aluseks üldpinnalt suurima eluhoone kandekonstruktsiooni liik (liigid). Aruandeid on võimalik valida alates juuli 2003 toimunud tehingutele.
 • Korteriomandite (eluruumide) tehingud hoone esmakasutusaasta järgi - esitatakse tehingute aruanne korteriomandite kohta eluhoone(te) esmakasutusaastate vahemike järgi. Analüüsi on kaasatud vaid eluruumina müüdud korterid. Välja on jäetud tehingud, kus võõrandajaks on munitsipaal. Esitatakse vaid nende tehingute andmed, mille kohta on Ehitisregistris vastavad hoonete andmed registreeritud ning eluhoone(te) staatus registris on kasutusel. Kui tehinguga on seotud mitu ehitist, siis võetakse aluseks pinnalt suurema eluhoone esmakasutusaasta, kui see puudub, siis järgmise eluhoone esmakasutusaasta jne. Kui ühelgi eluhoonel ei ole märgitud esmakasutusaastat, siis nende tehingutega ei arvestata. Aruandeid on võimalik valida alates  juuli 2003 toimunud tehingutele.

Viimati uuendatud 15.06.2021