Maa hindamine ja tehingud

Maa hindamise eesmärk on maa väärtuse hindamine. Hindamise tulemusi kasutatakse tehingute tegemisel, maa korraldamisel, maksustamisel, erastamisel, õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimisel ning muudel eesmärkidel.

Maa-ameti tegevused kinnisvara hindamise valdkonnas

 • maa korralise hindamise läbiviimine;
 • tehingute andmebaasi pidamine;
 • avalikkusele kinnisvaraturu statistika ja turuülevaadete koostamine;
 • maa kvaliteedi- ja hindamise kaardi pidamine;
 • maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine;
 • hoonestamata maade hindamine avalikul eesmärgil;
 • riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste nõustamine kinnisvara hindamise alastes küsimustes;
 • osalemine Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu töös.

Loetletud ülesandeid täidab Maa-ameti kinnisvara hindamise osakond.

NB! Maa-amet ei tegele eraomandis olevate maade (üksikobjektide) hindamisega.

Hindamisteenuse tellimiseks soovitame pöörduda litsentseeritud maa hindajate poole. Litsentseeritud maa hindaja on olemas igas suuremas kinnisvarabüroos.

Maa hindamise tegevuslitsentsid

Vastavalt maa hindamise seaduse § 4 lõikele 1 maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Korralisel hindamisel võib hindajaks olla ka avaliku teenistuse ametnik, kelle teenistuskohustuste hulka kuulub maa hindamine.

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmine toimub maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise korra alusel.

Litsentsiomanikud

 1. Meelis Tammre 24.11.2016 - 24.11.2021
 2. Aleksander Sibul 29.05.2017 - 29.05.2022
 3. Kristi Sammal 29.05.2017 - 29.05.2022
 4. Eva-Mari Luts 29.05.2017 - 29.05.2022
 5. Merle Siigla 29.05.2017 - 29.05.2022
 6. Kristi Kreitsmann 29.05.2017 - 29.05.2022
 7. Aivar Tomson 15.11.2017 - 15.11.2022
 8. Kerli Koha 15.11.2017 - 15.11.2022
 9. Kaisa Hiire 15.11.2017 - 15.11.2022
 10. Hartti Tomson 22.05.2018 - 22.05.2023
 11. Härmo Haljaste 22.05.2018 - 22.05.2023
 12. Riho Lubi 22.05.2018 - 22.05.2023
 13. Toomas Vaks 22.05.2018 - 22.05.2023
 14. Kersti Soomuste 22.05.2018 - 22.05.2023
 15. Ingrid Rebane 23.05.2018 - 23.05.2023
 16. Lauri Prei 16.11.2018 - 16.11.2023
 17. Andres Teder 16.11.2018 - 16.11.2023
 18. Raigo Petter 16.05.2019 - 16.05.2024
 19. Natalja Rüütel 16.05.2019 - 16.05.2024
 20. Kristjan Gross 16.05.2019 - 16.05.2024
 21. Tõnu Kuhi 14.11.2019 - 14.11.2024
 22. Meret Kõrm 14.11.2019 - 14.11.2024
 23. Rudolf Halapuu 15.05.2020 - 15.05.2025
 24. Alan Insler 15.05.2020 - 15.05.2025
 25. Monica Meldo 15.05.2020 - 15.05.2025
 26. Eduard Elbrecht 16.11.2020 - 16.11.2025
 27. Karmen Saarep 16.11.2020 - 16.11.2025
 28. Marje Kolmar 16.11.2020 - 16.11.2025
 29. Mari Lember 16.11.2020 - 16.11.2025
 30. Inga Vatter 16.11.2020 - 16.11.2025
 31. Virgo Laansoo 17.11.2020 - 17.11.2025
 32. Ardi Johanson 18.05.2021 - 18.05.2026
 33. Kadi Kütt 18.05.2021 - 18.05.2026
 34. Helena Peiker 18.05.2021 - 18.05.2026
 35. Kadri Kärson 18.05.2021 - 18.05.2026
 36. Jana Kiik 18.05.2021 - 18.05.2026
 37. Sabine Liias 18.05.2021 - 18.05.2026

Viimati uuendatud 15.07.2021