Riigimaa heakord

Maa-amet hooldab vaid riigi omandisse vormistatud maid, mille riigivara valitsemiseks volitatud asutus on Maa-amet. Meie haldamisel olevate maaüksuste infot saab riigi kinnisvararegistrist.

Riigimaa õiguspärase kasutuse ja heakorra tagamiseks korraldame järgmisi töid:

  • üldhooldus: niitmine, lume- ja libedusetõrje, prügi koristus
  • ohtlike ja lagunenud ehitiste likvideerimine ja ohutuse tagamine
  • ohtlike puude ja okste likvideerimine
  • maaparandusehitiste hooldamine ja remont
  • loodusesse ebaseaduslikult ladestatud jäätmete koristamine
  • riigimaa omavolilise kasutuse tuvastamine ja lõpetamine

Riigimaal tööde tellimine toimub riigihangetena, milles osalemine toimub riigihangete registri kaudu.

Täpsemat informatsiooni riigimaade hooldamise kohta võib küsida vastavalt maa asukohale:

e-post

telefon

maa asukoht

Gustav.Madis@maaamet.ee

5697 0301

Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa

Aivi.Saag@maaamet.ee

5696 3166

Jõgevamaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa

Kerli.Lohmus@maaamet.ee 

5699 7183

Hiiumaa, Järvamaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa

Viimati uuendatud 21.09.2021