Riigimaaga seotud kasutuslepingute info on avaldatud riigi kinnisvararegistris. Otsitava riigimaa leiab registrist, kui valida menüüst "Register", seejärel "Varad" ja kirjutada otsingu lahtrisse maaüksuse aadress või katastritunnus. Avanevas maaüksuse vaates leiab rendilepingu andmed, kui vajutada otsingu nupule (luubile) ja seejärel nupule "Lepingud".

Maa-ameti hallatava riigimaa kasutamiseks õigustatud isikute infot saab vaadata ka tabelist 

Kasutusvaldusesse antud maad võib kasutusvaldaja omandada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse alusel, kui see maa ei ole vajalik riigivõimu teostamiseks, kohalikule omavalitsusele tema ülesannete täitmiseks või muul avalikul eesmärgil. Isikud, kelle kasuks on kasutusvaldus seatud, saavad esitada taotluse maa omandamiseks. Samuti võib kasutusvaldaja soovi korral taotleda kasutusvalduse lõpetamist või lepingu abikaasale või sugulasele üle andmist.

Taotluste esitamiseks soovitame kasutada järgmisi vorme:

Vormide täitmiseks tuleb need eelnevalt oma seadmesse salvestada.

Täpsemat informatsiooni võib küsida vastavalt maa asukohale:

Kasutusvalduse ja hoonestusõiguse lepingute kohta

e-post

Telefon

Maa asukoht

Tiina.Harjo@maaamet.ee

675 0889

Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa

Kaja.Hakkaja@maaamet.ee

675 0160

Tartumaa, Järvamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa

Merike.Toose@maaamet.ee

675 0140;

5194 0988

Saaremaa, Hiiumaa, Pärnumaa

Kristel.Tatsi@maaamet.ee 

5388 0897

Viljandimaa, Läänemaa, Raplamaa

Maavara kaevandamise eesmärgil rendile andmiste lepingute kohta

e-post

Telefon

Maa asukoht

Annika.Arro@maaamet.ee                   53858760                     Kogu Eesti

Oksjoni tulemusena sõlmitud rendilepingute kohta

e-posti aadress telefon maa asukoht
Katri.Viilik@maaamet.ee

675 0865;
5918 5598
 

Harjumaa, Järvamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Asta.Albert@maaamet.ee 675 0172;
5749 4649
Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa
Hele.Raim@maaamet.ee 

665 0782;
5196 9219

Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Raplamaa

Viimati uuendatud 06.07.2021