Riigimaade müük ja rent oksjonil

Maa-amet müüb riigile mittevajalikku maad. Müüki ei suunata loodusväärtusega maad, väärtuslikku põllumaad ja maad, mida riik võib vajada oma ülesannete täitmiseks või avalikul eesmärgil. Rendile anname suuremad põllumajanduslikuks kasutamiseks sobilikud maad ning põllumaad, mis võivad edaspidi olla vajalikud avalikul eesmärgil või riigi ülesannete täitmiseks. Rendilepingud sõlmime üldjuhul tähtajaliselt viieks aastaks.

Riigimaa müük ja rendile andmine toimub avalikul elektroonilisel enampakkumisel (oksjonil), mis toimub riigimaa oksjonikeskkonnas.

Maa antakse rendile või müüakse oksjonil pakutud kõrgeima hinnaga. Maatulundusmaa rendi ja müügi korral on eelisõigus senisel maakasutajal. Samuti on metsaga maatulundusmaa müügi korral eelisõigus piirneva kinnisasja omanikul, kui ka tema kinnisasi on maatulundusmaa ja sisaldab metsa. Eelisõiguse kasutamise võimalusest teavitatakse maakasutajat ja piirneva kinnisasja omanikku enne enampakkumise läbiviimist.

Enampakkumisteated ilmuvad vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist väljaandes Ametlikud Teadaanded aadressil www.ametlikudteadaanded.ee. Teated leiate, kui valite teadaande pealiigi "Riigivara teated" ja alaliigi "Riigivara enampakkumisteade". Samuti avaldatakse müügi teade vähemalt ühes üleriiklikus ajalehes. Kõige täpsem info oksjonil osalemise, müügi- ja rendiobjektide ning riigimaa ostmise või rentimise tingimuste kohta on avaldatud Maa-ameti kodulehel.

Vaata aktiivseid müügioksjoneid

Vaata aktiivseid rendioksjoneid

Enampakkumisel osalemiseks tuleb eelnevalt tutvuda Maa-ameti kodulehel avaldatud teatega, mis annab kõige täpsema info enampakkumise objektide ja tingimuste kohta. Enampakkumisteatest leiate ka menetlustoimingute tähtaegade info.

Müügioksjonite tulemusi näeb lingilt Vaata möödunud müügioksjoneid  

Rendioksjonite tulemusi näeb lingilt Vaata möödunud rendioksjoneid 

Valige toimunud enampakkumise kuupäev ja otsige objektide loetelust teid huvitav objekt.

Enampakkumise tulemuste kinnitamise otsustega saab tutvuda ka Maa-ameti dokumendiregistrisDokumendid leiab registrist, kui valida dokumendi liigiks „Korraldus“ ja kirjutada pealkirja lahtrisse „tulemuste kinnitamine“.

Sõlmitud müügilepingute info on avaldatud väljaandes Ametlikud Teadaanded aadressil www.ametlikudteadaanded.eeTeated leiate, kui valite teadaande pealiigi "Riigivara teated" ja alaliigi "Riigivara võõrandamise teade".

Andmeid riigivara müügi- ja rendi lepingute kohta saab riigi kinnisvararegistristMüüdud riigimaa leiab registrist, kui valida menüüst "Register", seejärel "Varad", kirjutada otsingu lahtrisse maaüksuse aadress või katastritunnus ja teha linnuke märkeruutu "Arhiivist". Rendile antud riigimaa leidmiseks jätta märkeruut „Arhiivist“ tühjaks. Avanevas maaüksuse vaates leiab müügi- või rendilepingu andmed, kui vajutada otsingu nupule (luubile), siis nupule "Lepingud", uuesti luubile ja seejärel lahtris „Viide“ olevale numbrile.

Müügioksjonite täpsemat infot saab telefonidel:
5919 7144,
5919 9761,
665 0679,
5690 5206,
675 0128.

Rendioksjonite täpsemat infot saab telefonidel:
5196 9219,
675 0128,
5749 4649,
5918 5589.

Последнее обновление 06.07.2021