Maakorraldustoimingud

Maatüki mõistliku kasutamise ja majandamise eelduseks on see, et maal on omanik. Maa-ameti roll on omanikku maaga seotud toimingutes aidata.

Maakorraldustoimingud on:

  1. kinnisasja või selle osa ümberkruntimine;
  2. kinnisasjade osade vahetamine;
  3. kinnisasja piiri muutmine;
  4. kinnisasja jagamine;
  5. kinnisasjade liitmine;
  6. kinnisasja piiri kindlakstegemine ja
  7. kinnisomandi kitsenduste selgitamine.

Lihtsaid maakorraldustoiminguid võib läbi viia isik, kellele on maakatastriseaduse kohaselt väljastatud kehtiv maakorraldustööde tegevuslitsents.

Ümberkruntimist võib läbi viia isik, kellel on kutseseadusele vastav kehtiv 6. või 7. taseme maakorraldaja kutse.

Kõiki maakorraldustoiminguid võib läbi viia Maa-amet.

Litsentseeritud maamõõtjate kontaktid ja eelistatud tööpiirkonnad
Maaomaniku meelespea

Последнее обновление 30.06.2021