Maa kasutamist kajastav informatsioon

Maa-amet on maatoimingute kompetentsikeskus, kelle ülesanne on hoolitseda maakorralduse ja maatehingute kvaliteetse läbiviimise eest, hallata riigimaid ja korraldada maakasutust avaliku sektori huvides.

Kõlvikud

Kõlvik on ühetaolise majandusliku sihtotstarbe ja/või loodusliku seisundiga katastriüksuse osa, mida ei piiritleta piirimärkidega. Kõlvikud jagunevad: haritav maa, metsamaa, looduslik rohumaa, õuemaa ja muu maa.

Loe veel

Kitsendused

Katastripidaja kannab kitsenduste kaardile katastriüksuse kasutamise kitsendust põhjustava objekti asukoha (piirid) ning vajaduse korral esitab kitsenduse ulatuse.

Loe veel

Последнее обновление 12.08.2021