Kohanimeregister

Riiklik kohanimegister koondab ja teeb kõigile kättesaadavaks info Eesti kohanimede kohta.

Ametlikult kehtestatud nimede kõrval on registris ka mitteametlikud ning endised kohanimed.

Kohanimeregister asutati 1998. aastal kui riikliku kartograafilise andmebaasi kohanimistu.

Alates 1. detsembrist 2020. a on kohanimeregistri vastutav töötleja Maa-amet. Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Kohanimi ehk toponüüm

Kohanimi on geograafilise objekti (nt asula, soo, mere, jõe vm) nimi.

Kohanimeobjektile õigusaktiga määratud nimi või kohanimenõukogu otsusega kinnitatud nimi on ametlik kohanimi. Nimeobjektil saab olla ainult üks ametlik kohanimi ja mõnel juhul ka üks ametlik rööpnimi (näiteks Tuksi / Bergsby küla).

Kui objektil on kasutusel veel nimesid, siis need on mitteametlikud kohanimed. Näiteks Haanja vallas asub järv, mille ametlik nimi on Mäe-Tilga järv, aga rahvasuus on kasutusel ka mitteametlik nimi Valgejärv.

Kohanimemäärajad on Vabariigi Valitsus, minister ja kohalik omavalitsus.

Ametliku kohanime kohta esitavad üldjuhul andmeid kohanimemääraja ja kohanimenõukogu. Mitteametliku kohanime kandmist registrisse võib andmete esitamisel taotleda igaüks.

Andmete esitamine kohanimeregistrile

  1. Maa-amet, Mustamäe tee 51, Tallinn 10621
    või e-post kohanimeregister@maaamet.ee
  2. Kohanimedega seotud küsimused - Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakond, e-post Timo.Torm@fin.ee, kontakttelefon 611 3037
  3. Kohanimeregistriga seotud küsimused - Maa-ameti aadressiandmete osakond, Mustamäe tee 51, Tallinn 10621 või e-post kohanimeregister@maaamet.ee, kontakttelefon 665 0766

Viiteid

Viimati uuendatud 01.09.2021