Fotogramm-meetria

Fotogramm-meetria võimaldab satelliidifotode, aerofotode ja muude maapinnalt või selle lähedalt tehtud fotode abil määrata objektide asendit, mõõtmeid ja kuju.

Kaardi loomiseks või uuendamiseks suurel maa-alal on otstarbekas kasutada aeropildistamist ja laserskaneerimist. 2008. aasta alguseks oli Maa-amet muretsenud aeropildistuse ja aerolaserskaneerimise tegemiseks vajalikud seadmed koos väikelennukiga. Aerofotode tegemisel kasutatakse digitaal-aerofotokaamerat Leica ADS100 koos vajaliku riist- ja tarkvaraga. Kõrgusinfo kogumiseks kasutatakse laserskannerit Riegl VQ-1560i. Seadmed on paigaldatud väikelennulike Cessna Grand Caravan 208B. Aeropiltide fotogramm-meetriliseks töötluseks on kasutusel digitaalsed stereotööjaamad.

Tarkvaradest on kasutusel: XPro, Inertial Exlporer, ORIMA, Erdas IMAGINE, PRO600, Microstation, TerraSolid (TerraScan, TerraModeler, Terraphoto, TerraMatch) ArcGIS, LAStools.

Geomaatika valdkonda tutvustav video: Kas oled olnud olukorras, kus vajad head maakaarti?

Maa-ametit on vajaliku tehnika ja tarkvara soetamisel toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Maa-ameti tegevused fotogramm-meetria valdkonnas

  • korraldab aeropildistamist ja aerolaserskaneerimist;
  • teeb aeropildistamise ja kõrgusandmete järeltöötlust;
  • koostab ning ajakohastab ortofotokaarte ja kõrgusmudeleid;
  • arhiveerib digitaalseid aeropildistusmaterjale ja ortofotosid;
  • valmistab ette fotogramm-meetrilised materjalid riigihangete läbiviimiseks;
  • arendab fotogramm-meetria valdkonda ning töötab välja vajalikud spetsifikatsioonid ja tehnilised juhendid;
  • teeb ettepanekuid valdkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel.

Ettekanded Maa-ameti teabepäevalt värskete aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise andmete tutvustamiseks (3.05.2012)

Viimati uuendatud 02.09.2021