Riiklik satelliidiandmete keskus ESTHub

Vastavalt Maa-ameti ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahel sõlmitud koostöölepingule loodi Maa-ameti juurde riiklik satelliidiandmete keskus ESTHub.

Keskus töötleb ja vahendab Euroopa Liidu kaugseire programmi Copernicus raames orbiidile saadetud Sentinel satelliitidelt pärit andmeid.

Copernicus programm 

Peipsi järve jää jaanuaris 2017 nähtuna läbi Sentinel 1 sensori

Copernicus on Euroopa Maa seire programm (PDF), mida koordineerib ja haldab Euroopa Komisjon. Programm koosneb kaugseire satelliitidest (Sentinel missioonid), kohtvaatluste sensoritest (maajaamad, õhus ja veepeal asuvad mõõtejaamad) ning teenustest (tuumikteenused), mis keskenduvad keskkonna ja turvalisuse teemadele.

Copernicus programmi kosmosekomponendi (PDF) eest vastutavad Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ja EUMETSAT, kelle vahel on ära jagatud Sentinel missioonid ja nendega seotud tegevused.

Tuumikteenuste (PDF) osas teeb Euroopa Komisjon koostööd erinevate partneritega, kes vastutavad spetsiifiliste teenuste toimimise ja arendamise eest.

Tutvustav animatsioon

Sentinel missioonid

Sentinel 1 on C-laineala radaseire missioon, mille täiskonstellatsioon koosneb kahest satelliidist. Radarseire abil on võimalik mõõta nii päeval kui öösel ja olenemata ilmast. Hetkel on orbiidil nii Sentinel 1A kui 1B.

Sentinel 2 on multispktraalne optiline seiremissioon. Täiskonstellatsioon koosneb kahest satelliidist ning hetkel on orbiidil Sentinel 2A, märtsis 2017 saadetakse orbiidile Sentinel 2B. Sentinel 2 on 12 spektraalset kanalit, millest 4 kanalit on 10 meetrilise, 5 kanalit 20 meetrilise ja 3 kanalit 60 meetrilise ruumilise lahutusvõimega.

Sentinel 3 on multiinstrumentaalne missioon, mille eesmärgiks on mõõta merepinna topograafiat, mere- ja maapinna temperatuuri, ookeanite ja maismaa värvust. Hetkel on orbiidil Sentinel 3A ning 2017. aasta lõpus on plaanis orbiidile saata Sentinel 3B.

Sentinel 4 ja Sentinel 5 on atmosfääri monitooringu missioonid ning satelliite on plaanis nende missioonide raames orbiidile saata vastavalt 2019. ja 2020. aastal.

Sentinel 5P on missioon, mis peaks täitma tühimiku Sentinel 5 ja Envisati missioonide vahel. Plaanis on satelliit saata orbiidile juunis 2017.

Sentinel 6 on kõrgtäpne altimeetria missioon, mis on mõeldud kõrguste mõõtmiseks, et toetada okeanograafia ja kliimauuringuid. Plaanis on satelliit orbiidile saata 2020. aastal.

ESTHub

Copernicus programmi raames kogutud Sentinel, aga ka tuumikteenuste andmed, on tasuta kättesaadavad (osadel tuumikteenustel on küll piirangud) ning eesmärgiks on seeläbi soodustada kaugseire andmete kasutust väga erinevates sektorites. Küll aga on iga riik ise vastutav selle eest, kuidas tema riigi asutused ja ettevõtted neid andmeid mugavamalt ja paremini kasutada saaksid.

Andmete paremaks kasutamiseks on loodud riiklik satelliidiandmete keskus, mida nimetatakse ESTHubiks. ESTHubis hakatakse hoidma Sentineli missioonide andmeid Eesti territooriumi ja muude huvipakkuvate piirkondade kohta. Seeläbi pakutakse tuge asutustele ja ettevõtetele, kes oma töös soovivad Sentineli andmeid kasutada. Andmete kasutamisel tuleb silmas pidada viitamise reegleid.

Lisaks andmete kättesaadavaks tegemisele on ESTHubi juures ka andmete töötlusvõimekus. See tähendab seda, et kasutaja saab teha temale sobiva andmetöötluse ESTHubi serveris, kus asuvad ka Sentineli andmed. Nii ei pea ise investeerima andmete ladustamiseks ja töötlemiseks vajaminevasse riistvarasse. Selline lähenemine võimaldab kaugseire andmetel põhinevaid teenuseid arendada ka siis, kui endal vajalik riistvara puudub.

ESTHubi kaudu jagatavad Sentineli missioonide andmed on kõigile kasutajatel tasuta kättesaadavad, küll aga on andmetöötluskeskkond hetkel mõeldud kasutamiseks ainult riigiasutustele ja riigiasutustele teenuseid arendavatele ettevõtetele.

ESTHubi välja arendamiseks on saadud vahendeid Euroopa Liidu struktuurifondist 430 000 euro ulatuses.

Viimati uuendatud 02.09.2021