Maa-amet avaldas tänavuste ülelendude andmed

25.11.2021 | 09:01

Maa-amet avaldas geoportaalis 2021. aastal toimunud aeropildistuste ortofotod, mis katavad üle poole Eestimaast.

    • Jaga

Ortofotode puhul on tegu töödeldud aerofotodega, mis kajastavad looduses esinenud olukorda ülelennu hetkel. Ortofotode aluseks olevat aeropildistamist tehakse igal aastal poole Eestimaa kaupa – kordamööda Eesti põhja- ja lõunapoolne osa. Suuremate asulate ortofotod uuendatakse igal aastal. Kaardistuslennud (veerand Eestimaast) toimuvad ilusa ilmaga kevadel, mil maa on vabanenud lumikattest ja taimestikuga veel katmata. Varasuvel, mil puud on lehtes, lennatakse metsade seire eesmärgil teine veerand Eestimaast. Ortofotode lahutusvõime jääb vahemikku 10–25 sentimeetrit, tiheasustusaladel on see suurem ja hajaasustuses väiksem.

2021. aasta aeropildistamise piirkonnad

Ortofotodega saab tutvuda Maa-ameti kaardirakenduses » või WMS-teenuses » ning alla laadida avaandmetena.

Lisainfo: Mait Metsur, Maa-ameti fotogramm-meetria osakonna nõunik, Mait.Metsur@maaamet.ee

Anu Ots

Maa-ameti avalike suhete nõunik